ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εργαστήριο Χαρτογραφίας

ΝΑΤIONAL TΕCHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF RURAL,
SURVEYING AND GEOINFORMATICS ENGINEERING
Cartography Laboratory

 

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε διαδικτυακούς χάρτες που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών.
On this webpage you can watch web maps that have been developed in the framework of diploma and postgraduate theses.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Ηχητικός χάρτης θορύβου της πόλης της Βέροιας
Audible map of noise of the city of Veroia

(2014 / A. Aλεβιζάκης, Διπλωματική εργασία / A. Alevizakis, Diploma Thesis)

AmbientHealth: Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή για την Απεικόνιση Διαχρονικών Δεδομένων Υγείας και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
AmbientHealth: Online Cartographic Application for the Portrayal of Long-Term Health Data and Air Pollution
(2020 / Ε. Κατσαμά, Διπλωματική εργασία  / E. Katsama, Diploma Thesis)

CensusMap: Διαδραστικός Χάρτης Απογραφικών Δεδομένων ΕΛ.ΣΤΑΤ.
CensusMap: Interactive Map of Inventory Data of H.S.S.

(2021 / Π. Σιάχος, Διπλωματική Εργασία / P. Siachos, Diploma Thesis)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Η πορεία του ελληνικού στρατού στη Μικρασιατική Εκστρατεία (σύντομα διαθέσιμος)
The course of greek army in Asia Minor Campaign (Available soon)
(2013 / Α. Παπαποστόλου, Μεταπτυχιακή εργασία / A. Papapostolou, Master Thesis)

Δυναμικοί χάρτες ορατότητας
Dynamic visibility maps

(2014 / Λ.Μ. Μισθός, Μεταπτυχιακή εργασία / L.M. Misthos, Master Thesis)

Άκουσε τον Τόπο: Μουσική της Κρήτης 1900-2000
Listen to the Place: Music of Crete 1900-2000

(2021 / A. Aλεβιζάκης, Μεταπτυχιακή εργασία / A. Alevizakis, Master Thesis)


Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας στον ιστότοπο της Σ.Α.Τ.Μ.-Μ.Γ. εδώ.
You can visit the lab’s webpage on the website of S.R.S.G.E. here.